Spoed – Huisartsenpraktijk it Doktershûs – Ferwert

Huisartsenpraktijk it Doktershûs

Bellen met de praktijk

Ferwert                                               Marrum

Telefoon (0518) 411263                   Telefoon (0518) 411203
Spoed       (0518) 411463                  Spoed      (0518) 411463
Fax             (0518) 413150                  Fax             (0518) 413150     

Huisartsenpraktijk it Doktershûs
Foswerterstrjitte 73 9172 PS Ferwert

Spoed

Bel bij spoedeisende klachten of verwondingen met de praktijk
Ferwert: 0518-411263
Marrum 0518-411203

Indien deze lijn bezet is kunt u de spoedlijn bellen
Ferwert: 0518-411463
Marrum 0518-411463

’s Avonds,’s nachts en in het weekend Dokterswacht Friesland 0900 1127112