Afspraken – Huisartsenpraktijk it Doktershûs – Ferwert

Huisartsenpraktijk it Doktershûs

Bellen met de praktijk

Ferwert                                               Marrum

Telefoon (0518) 411263                   Telefoon (0518) 411203
Spoed       (0518) 411463                  Spoed      (0518) 411463
Fax             (0518) 413150                  Fax             (0518) 413150     

Huisartsenpraktijk it Doktershûs
Foswerterstrjitte 73 9172 PS Ferwert

Afspraken

Afspraken maken

Om de tijd zo goed mogelijk in te kunnen indelen, werken wij alleen op afspraak. Er zijn vaste tijden waarop u kunt bellen voor het maken van een afspraak voor het spreekuur of voor het aanvragen van een huisbezoek.

Als u het nummer van de praktijk belt en kiest voor keuze 1 krijgt u altijd een assistente aan de telefoon. Zij helpt u als eerste.
Voor het maken van afspraken en het aanvragen van recepten zijn vaste tijden waarop u kunt bellen.
– Van 08.00 uur tot 08.30 uur afspraak voor dezelfde dag
– Van 08.30 uur tot 09.30 uur afspraak voor een andere dag, een visite of inplannen telefonisch spreekuur.

Huisbezoek

Mocht u lichamelijk te ziek zijn om naar het spreekuur te komen dan kunnen de huisarts, verpleegkundige of assistente ook een huisbezoek afleggen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het spreekuur te komen.

Speciale spreekuren

Telefonisch spreekuur:

Voor het bespreken van uitslagen en korte vragen die niet kunnen worden beantwoordt door onze assistente bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken bij de assistente voor het terugbelspreekuur. Deze is bedoeld voor lab uitslagen en korte vragen.

Wratten: Iedere werkdag op afspraak bij de assistente.

Chirurgisch spreekuur: Op afspraak.

Welk spreekuur?

Huisartsen:

Elke ochtend wordt er in it Doktershus spreekuur gehouden. U maakt een afspraak via de assistente voor dit spreekuur.

 

Assistentes:

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen. Lukt het niet dan zal zij uw vraag met de huisarts overleggen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen(schildklier, uitstrijkje) en herhalingsrecepten. Als u belt om een afspraak te maken en het spreekuur zit vol, dan zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Als het echt dringend is, zal zij proberen toch nog dezelfde dag een afspraak voor u te maken. De assistente heeft genoeg ervaring en instructies van de arts om het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.

De assistentes hebben ook een eigen spreekuur.
Bloeddruk meten, verbinden van wonden, injecties, oren uitspuiten, urineonderzoek, hechten/ hechtingen verwijderen, wratten behandeling, uitstrijkjes, advies betreffende ongewild urineverlies en incontinentie materiaal, advies betreffende medicijngebruik en inhalatie instructie zijn voorbeelden waarvoor u een afspraak kunt maken op dit spreekuur.

Praktijkondersteuner:

Patiënten met suikerziekte, chronische longproblemen, hoge bloeddruk en hart  – en vaatziektes worden regelmatig gecontroleerd door onze praktijkverpleegkundigen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is zij aanwezig en houdt spreekuur in it Doktershus in Ferwert
Afspraken kunt u maken via de assistentes.

De GGZ verpleegkundige is op dinsdag aanwezig. U kunt via de assistente een afspraak maken.